print

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Moet je even weg, heb je nood aan een adempauze of zoek je tijdelijke hulp bij de verzorging? Monnikenheide biedt een tijdelijk verblijf met warme en professionele ondersteuning in een groene en rustige omgeving met moderne faciliteiten.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening is voor jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) handicap. Dit betekent dat je ofwel

  • een erkenning hebt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) maar nog geen gebruik maakt van VAPH-gesubsidieerde zorg (internaten, dagcentrum, PAB, woonondersteuning, etc.)
  • een vermoeden van een handicap hebt. Je hebt nog geen PEC-beslissing van het VAPH, maar er zijn wel indicaties voor de aanwezigheid van een handicap.

Het VAPH geeft op hun website meer uitleg en een kort filmpje over het gebruik van RTH.

In Monnikenheide kan je via RTH terecht voor:

Contact

Voor vragen over de dienstverlening van Monnikenheide neem je contact op met

Leen Willems, coördinator RTH
Tel. 03-311 77 67
Leen.Willems@monnikenheide.be

Folder RTH