print

Werken in het kurkatelier

Voor wie?

Iedereen met een Persoonsvolgend budget (PVB), Persoonlijke-assistentie budget (PAB) of via Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Wanneer?

In de Werkplaats kan je elke dag komen werken. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 15.15 uur en woensdag van 10 tot 11.45 uur. Iedere dag rijdt een busje van Monnikenheide naar De Werkplaats, maar je kan ook rechtstreeks naar daar komen. 

Adres

Antwerpsesteenweg 79+ in 2390 Malle

Contact

Wil je ook mee werken? Neem dan zeker contact op met Tinne Van Tichelt op het algemene nummer 03-311 77 67 of via mail.

Naargelang je vaardigheden neem je een deeltaak voor je rekening. De begeleidende ergotherapeut past alle taken aan naargelang je fysieke mogelijkheden.

Hoe werkt het kurkatelier?

Helemaal vooraan in de Werkplaats staat een grote houten donkerrode bak waarin alle kurken worden verzameld: de big Bags van de containerparken, dozen kurk van vrijwilligers, kurken uit de verzameltonnen,…

Aan het eerste sorteereiland worden de dikke (champagne, cava,…), de dunne kurken en de portokurken gescheiden. De portokurken worden getoomd zodat het plastic kapje er makkelijk afkan.

Van de dikke kurken doen ze het metalen kapje en de ijzerdraad. De dikke kurken gaan rechtstreeks naar de controleur die kijkt of het allemaal echte kurk is. De metalen kapjes gaan naar verzamelaars die in ruil een gift doen aan Monnikenheide. De ijzerdraad verkopen ze per kilo aan een ijzerhandelaar.

De dunne kurken gaan in de grote houten groene bak. De specialisten van het tweede sorteereiland sorteren op echte kurk en synthetische kurk. De synthetische kurken worden opgehaald door vzw Blindengeleidehonden die ze verkopen om de opleiding van de honden te betalen.

De echte kurk gaat in de maalmachine die de kurken vermaalt en in zakken spuit. Het eindproduct is ecologisch isolatiemateriaal dat ze verkopen onder de merknaam Recycork. Ze werken hiervoor samen met de vzw Vlaspit. Het sorteerwerk is heel belangrijk omdat plastic kurken door de hitte van de messen in de maalmachine kunnen smelten en ook omdat zuivere kurk veel beter isoleert dan kurk met plastiek in.

Bekijk ook zeker eens het filmpje van de Werkplaats.09/11/2019

G-veldrijden