print

Beleidsdoelen 2016-2020

We willen dat cliënten zich goed voelen, gelukkig zijn op Monnikenheide. We geloven dat we hier aan bijdragen als we
 • hen helpen om relaties op te bouwen, om zich verbonden en gerespecteerd te voelen, om geïntegreerd deel te nemen aan het samen leven - inclusie/integratie
 • er voor zorgen dat alles wat hen omringt, begeleiders, woning, omgeving, maaltijden, etc. van een hoge kwaliteit is - kwaliteit
 • bewaken dat onze kwaliteitsvolle dienstverlening voor hen betaalbaar blijft - betaalbaar
 • het aanbod ook beschikbaar kunnen stellen aan wie nog wacht op zorg of begeleiding - aanbod volgens vraag

In alles wat we doen, bij elk project, moeten we nagaan of dit bijdraagt aan minstens één van deze 4 pijlers, want zij dragen bij tot het geluk van de cliënten en hun gezin. 

Om te groeien binnen deze 4 pijlers moeten ook volgende 4 randvoorwaarden vervuld zijn:

 • Iedereen in Monnikenheide moet mee zijn, iedereen is betrokken
 • Het beleid trekt de kar en stuurt bij waar nodig
 • Samen is meer mogelijk, meer en meer samenwerken met andere organisaties en instanties
 • Overheid zal minder betalen, andere financieringsbronnen aanspreken 

Ook moeten we komende jaren rekening houden met en inspelen op

 1. Persoonsvolgende financiering
  De Vlaamse Overheid wijzigt binnenkort de financieringsstructuur en de achterliggende financieringsfilosofie. Cliënten hebben dan zelf de instrumenten in handen om te kiezen voor de begeleiding die ze passend vinden. We bereiden ons voor om deze omwenteling naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) mee mogelijk te maken.

 2. Emmaüs
  Als deel van vzw Emmaüs kan Monnikenheide voluit haar eigen koers blijven varen. We werken samen binnen het geheel van Emmaüs waar we expertise kunnen delen of efficiënter dingen samen kunnen doen.

We voorzien 9 projecten, te realiseren tegen 2020, hoe verder in de opsomming, hoe concreter en nabijer in de tijd.

09/11/2019

G-veldrijden