print

Kwaliteitsvolle zorg

Monnikenheide wil uitmunten in warme én professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap en hun gezin.

We kiezen dan ook resoluut voor kwaliteit.

Onze cliënten

Onze ondersteuning vertrekt vanuit de individuele noden, behoeften en vragen van onze cliënten. De inbreng van de cliënt en zijn of haar netwerk vormt dan ook het vertrekpunt van het ondersteuningsplan van de cliënt. Het geeft de richting aan hoe wonen, werken en vrijetijdsbesteding worden ingevuld. Ook intensieve hulp op verzorgend, (para)medisch, en psychologisch vlak wordt hierbij aangeboden.

We streven er samen naar dat cliënten gelukkig zijn met het leven dat zij leiden. We gaan met hen een oprechte relatie aan en zorgen voor elkaar in een toegankelijke en onthalende leefgemeenschap. In ons pedagogisch concept beschrijven we onze aanpak.

Het cliëntgericht werken vinden we ook terug in de wijze waarop we inspraak verlenen aan cliënten en hun familie.

09/11/2019

G-veldrijden