print

Cliëntopvolging

Het ondersteuningslandschap werd de afgelopen jaren door de overheid ingrijpend hertekend en zal nog een aantal grondige wijzigingen ondergaan. De persoonsvolgende financiering zal ervoor zorgen dat het aantal begeleidingen toeneemt en dat de begeleidingen onderling meer gaan verschillen in frequentie, intensiteit en/of duur.

Basisinformatie van de cliënt

Voor elke cliënt spreken we intern af binnen welke entiteit deze cliënt wordt opgevolgd en wie hierbij fungeert als mentor.

Voor elke cliënt wordt een startbeeld opgemaakt in een profielfiche of infofiche. Op basis van deze informatie zijn de aandachtspunten gekend voor de begeleiding en kunnen we van start gaan met de ondersteuning.

Cliëntbespreking op teamvergaderingen

Zodra cliënten intensiever of frequenter worden begeleid of bij vragen rond de begeleiding van de cliënt worden er cliëntbesprekingen voorzien. Binnen de vaste overlegmomenten (units, opnamevergaderingen) wordt er rond cliënten verdere informatie vergaard of worden er afspraken gemaakt. Binnen deze besprekingen wordt er ook ruimte gemaakt voor het vooropstellen van kleine doelen.

Voorbeelden: opnamevergadering voor begeleid werken, opnamevergadering voor het kortverblijf, teamvergaderingen bij grensoverschrijdend gedrag.

Hulp- en dienstverleningsplan met ondersteuningsprofiel

Dit is een intensieve vorm van cliëntopvolging. Overlegmomenten en besprekingen worden bijgewoond door verschillende disciplines. Dit multidisciplinair overleg resulteert in een uitgebreid cliëntbeeld (H&D) en begeleidingsdoelstellingen (OP) voor een periode van 3 tot 4 jaar.

Meer info:

09/11/2019

G-veldrijden