print

Cliënten met een hoge ondersteuningsnood

HON-werking

Onder HON-cliënten verstaan we 'cliënten met een Hoge OndersteuningsNood', het zijn cliënten met ernstige meervoudige beperkingen. We sluiten hierbij aan bij de defitie en visie die werd ontwikkeld door Multiplus, het expertisecentrum personen met ernstige meervoudige beperkingen.

In Monnikenheide willen we een ondersteuningsaanbod realiseren dat optimaal aansluit bij de zorgvraag van elke cliënt. HON-cliënten stellen een bijzondere vraag waarvoor wij dan ook bijzondere antwoorden zoeken. Vaak zijn ze meer gebaat bij individuele activiteiten. Met de inzet van onze zorgopvoedsters en activiteitenbegeleiders trachten we hier zo veel mogelijk aan tegemoet te komen.

Onze HON-werking stellen we graag in deze brochure aan u voor.

Het HON-paspoort

Mensen met een hoge ondersteuningsnood communiceren vaak op zo’n bijzondere en subtiele manier dat het een grote opmerkzaamheid, alertheid en kennis van de begeleider vraagt om hun signalen te registreren en te interpreteren. Zij hebben niet altijd de verbale mogelijkheden om hun behoeften en wensen kenbaar te maken. Opdat alle mensen die deze cliënten ondersteunen en met hen interageren zich zo goed mogelijk zouden kunnen afstemmen op hun behoeften en verlangens, hebben we een PASPOORT ontwikkeld. Dit paspoort kan de sensitieve responsiviteit van medewerkers verhogen.

09/11/2019

G-veldrijden