print

Inspraak van cliënten en families

In onze ondersteuning stellen we de samenwerking met cliënten en hun familie steeds voorop.

Individueel

We vinden inspraak van de cliënt zelf in de aangeboden ondersteuning erg belangrijk en trachten hem of haar hier zo veel mogelijk bij te betrekken. Deze aanpak zit verweven in onze Hulp- en Dienstverleningsplanning (H&D). Elke H&D-bespreking bereiden we samen met de cliënt voor. Hiertoe gebruiken we een aangepaste, eigen methodiek. Ook families worden bij de H&D-voorbereiding betrokken. We zorgen uiteraard ook telkens voor een terugkoppeling. Indien je dit wil, kan je ook het eigen dossier inkijken.

Heb je vragen of opmerkingen? De begeleiders vormen je eerste aanspreekpunt en trachten steeds een gepast antwoord te bieden en samen met jou een oplossing te zoeken. Je opmerkingen en/of vragen worden ook steeds in team besproken. 

In groep

Om cliënten en families ook als groep inspraak te geven, hebben we binnen Huize Monnikenheide twee gebruikersraden opgericht, nl. één voor de woonvorm tehuis niet-werkenden en één voor onze cliënten die in het dorp wonen. Deze gebruikersraden zijn een forum voor cliënten en hun vertegenwoordigers waar allerlei thema’s aan bod komen. De gebruikersraad heeft een vaste samenstelling, maar je kan als familielid of cliënt ook altijd zelf suggesties en agendapunten aanbrengen.

Meer info:

09/11/2019

G-veldrijden