print

Toezichtsraad

De cliënten met woonondersteuning in het dorp die dit wensen kunnen voor het beheren van hun dagelijkse financiële middelen rekenen op onze medewerkers. Voor de dagelijkse kosten vragen we aan de cliënten of hun vertegenwoordigers dat ze een vast bedrag overschrijven op een gemeenschappelijke zichtrekening. Daarnaast hebben de cliënten een gezamelijke spaarrekening.

De toezichtsraad van Monnikenheide kijkt erop toe dat dit beheer op een correcte manier verloopt.

De financiële afspraken tussen Monnikenheide en de cliënt en/of de wettelijke vertegenwoordiger worden in het protocol van opname, verblijf of behandeling opgenomen.

Samenstelling

  • Voorzitter: Simonne De Roy
  • Vertegenwoordiging van de cliënten: Peter Mariën-Bouwens, Stef Leyder, Nancy Verboven
  • Vertegenwoordiging van Monnikenheide: Kris De Koninck, Patsy Van Den Driessche
  • Vrijwilliger: Paul Coquet

Opdrachten

  • De toezichtsraad kijkt jaarlijks de gemeenschappelijke rekeningen na.
  • De toezichtsraad onderzoekt elke mondelinge of schriftelijke individuele klacht aan haar gericht betreffen­de het beheer van gelden of goederen van de cliënten.

Contact

Monnikenheide
t.a.v. de toezichtsraad
Monnikendreef 3
2980 Zoersel