print

Overeenkomsten tussen de cliënt en Monnikenheide

1. Collectieve rechten en plichten

In de collectieve rechten en plichten legt Monnikenheide de belangrijkste afspraken met de cliënten vast inzake de ondersteuning die zij biedt. Het charter beschrijft ook de rechten en plichten van de voorziening en van de cliënten. Het vormt de basis van alle ondersteuningsvormen en kwam tot stand in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de gebruikers. Elke toekomstige wijziging aan het charter zal dan ook voorgelegd worden aan de gebruikersraden.

Collectieve rechten en plichten vanaf 1 april 2018 (PDF): dit charter vormt een bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst.

Een aantal aspecten uit het charter worden hier uitgebreid toegelicht:

2. Dienstverleningsovereenkomst 

Alle cliënten sloten een individuele dienstverleningsovereenkomst af met Monnikenheide. Deze overeenkomsten gelden voor onbepaalde duur en vangen aan op 1 april 2018.

Deze overeenkomst betreft de begeleiding, zorg en ondersteuning in het kader van een persoonsvolgend budget en de bijdrage in de woon- en leefkosten van de cliënt.

De dienstverleningsovereenkomst varieert per ondersteuningsvorm en ook de bijlagen kunnen verschillen.

De afspraken uit de individuele dienstverleningsovereenkomst worden hernomen in het hulp- en dienstverleningsplan van de cliënt. Dit plan, dat multidisciplinair is opgesteld op basis van de 8 domeinen van kwaliteit van leven, wordt opgemaakt in overleg met de cliënt en zijn vertegenwoordiger en door alle partijen ondertekend. De cliënt en zijn vertegenwoordiger kunnen zich hiervoor laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Wonen op een domein (incl. Huis aan den Donk)

Wonen in het dorp

Dagondersteuning

Kortdurende ondersteuning

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)

 

3. Tarieflijst bijkomende goederen en diensten

Monnikenheide biedt een aantal bijkomende diensten en producten aan die apart worden aangerekend.

Actuele tarieflijst, geldig vanaf 01/04/2018.

Deze tarieflijst vormt een bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst. De tarieflijst wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari en kan verder aangepast worden na collectief overleg met de gebruikersafvaardiging.

09/11/2019

G-veldrijden