print

Externe partners

Net zoals dvc 't Zwart Goordvc Zevenbergen en Home Marjorie, maakt Monnikenheide deel uit van vzw Emmaüs. Dit biedt vele perspectieven voor samenwerking. 

Monnikenheide participeert in verschillende externe overlegorganen om informatie uit te wisselen en invloed uit te oefenen op de beleidsvoering op regionaal en Vlaams niveau.  

Om te komen tot een succesvolle regionale zorgplanning, -afstemming en -bemiddeling wordt in groeiende mate samengewerkt met de regionale zorgpartners binnen en buiten de gehandicaptenzorg via deelname aan het regionaal overleg Voorkempen en de centrale registratie zorgvragen. Een van onze medewerkers is verkozen als lid van de regionale prioriteitencommissie. 

Monnikenheide is lid van de werkgeversorganisatie het Vlaams Welzijnsverbond en actief binnen het comité tehuizen voor kortverblijf, het coördinatiecomité Antwerpen, het sectoraal directiecomité, intervisiegroep kwaliteit, automatisering Vlaamse welzijnssector (AVW),…

Monnikenheide werkt samen met het federatief netwerk palliatieve zorgen (Voorkempen) en maakt deel uit van de regionale en provinciale werkgroep.