print

Partners in tewerkstelling

Monnikenheide biedt stageplaatsen aan de studenten van een 30-tal scholen voor secundair, hoger of universitair onderwijs binnen de logistieke, ondersteunende en opvoedende functies.

Daarnaast nemen de leerlingen van een 5-tal secundaire scholen uit de regio deel aan inleefdagen of –stages.

In het kader van het programma deeltijds leren/deeltijds werken worden drie jongeren halftijds tewerkgesteld.

I.s.m. de Justitiehuizen van Turnhout en Antwerpen en het Penitentiair schoolcentrum van Hoogstraten worden personen tewerkgesteld in het kader van alternatieve maatregelen, werkstraffen of herstelgericht vrijwilligerswerk.  De leden van de kerngroep van Hoogstraten bieden hulp bij de oogst op de akker en dagen de cliënten uit voor een wedstrijdje netbal.