print

Copyright

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, gebruikt worden. Het gebruik en de reproductie van deze multimedia-informatie (beelden, geluid, softwaretoepassingen, ...) voor verspreiding aan derden is steeds aan een voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring onderworpen. Dit geldt in het bijzonder voor multimedia-informatie die onze cliënten en/of hun familie tonen.

Monnikenheide behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd zijn, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen is.

09/11/2019

G-veldrijden