print

Huidige projecten

Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg

Bouwen aan een nieuw Monnikenbos verliep de voorbije twee maanden spijtig genoeg met een paar onderbrekingen. Sneeuwdagen, regendagen, een ferme storm en het Kerstbouwverlof maakten dat niet alles zo vlot kon lopen als aannemer Ageres in zijn planning had voorzien. Toch blijven we er naar werken om de eerste nieuwe woning van Monnikenbos te openen voor de zomervakantie.

De namen van de 9 bewoners staan intussen op papier en de eerste afspraken richting verhuis worden gemaakt. Parallel wordt stilaan ook het nieuwe begeleidersteam gevormd dat onder leiding van hoofdopvoeder Frank deze mooie uitdaging aan zal gaan met de nieuwe bewonersgroep.

De vormen van de eerste woning zijn ondertussen duidelijk zichtbaar.  De focus ligt de komende weken op het timmeren van de verdiepingsvloer en het aanbrengen van de leidingen voor alle nutsvoorzieningen. Daarna volgt de chape en de verdere afwerking.

Ondertussen heeft de metsersploeg al goed doorgewerkt aan het therapiegebouw. De bijkomende funderingswerken zijn uitgevoerd en de meeste muren van dit gebouw staan er ook.  Binnenkort verhuist de werfkraan naar de oostzijde van het therapiegebouw, zodat ze daar ook kan ingezet worden voor het aanbrengen van de dakconstructie en de werken aan de 2de woning. Op die manier schuiven ook de werkmannen van het ene naar het andere gebouw.

Het nieuwe Monnikenbos zal uiteindelijk bestaan uit 2 vrijstaande woningen voor telkens 9 bewoners en een derde gebouw voor ondersteunende diensten en ateliers van de dagbesteding. Met een bruto-oppervlakte van 1.322 m² is dit voor Monnikenheide-maatstaven een vrij groot project. We rekenen dan ook met een totaal budget van € 2,2 miljoen, ereloon architect, inrichting en buitenaanleg inbegrepen.

Met een nieuw Monnikenbos zullen we onze huidige maar ook enkele nieuwe bewoners een mooie, comfortabele en functionele woonomgeving kunnen aanbieden waarvan ze hun thuis kunnen maken.

De overheid kent om budgettaire redenen voorlopig nog steeds geen subsidies toe. We realiseren dit project nu op eigen kracht, met middelen die we al verzamelden en nog zullen verzamelen via acties, legaten, giften, schenkingen, etc. Met de hulp van velen moet ons dit opnieuw lukken. Een gift aan Monnikenheide kan je nu heel eenvoudig doen via de doneerpagina van de Koning Boudewijnstichting.

Wil je met een gewone overschrijving blijven werken, kan dat natuurlijk ook: op projectrekening Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg,  rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128/2788/00054*** (opgepast: gestructureerde mededeling).

Op welke manier je je gift ook doet, iedere gift vanaf 40€ is fiscaal aftrekbaar (art. 145/33 WIB).