print

Huidige projecten

Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg – Een nieuwe woning staat klaar!

Na de opening van de eerste vernieuwde woning De Korenbloem vorig jaar en de opening van het multifunctionele gebouw ‘Monnikenbos’, mogen we nu de opening van de tweede vernieuwde woning aankondigen. De Madelief is volledig ingericht en netjes gepoetst voor 9 bewoners met een verstandelijke beperking. Vanaf 1 september 2019 nemen alvast 7 bewoners hun intrek. De twee overige plaatsen zijn nog beschikbaar voor kandidaat-bewoners die zich ongetwijfeld snel zullen aanmelden.

De Madelief is een aangename en lichte hedendaagse woning, energiezuinig, comfortabel en aangepast. Op het gelijkvloers geven 6 kamers, waarvan 2 zorgkamers, uit op 2 ruime leefruimten. Op de verdieping onder het dak bevinden zich 3 gezellige kamers met eigen sanitair. De omgevingsaanleg volgt begin september, zodat we de woning officieel en feestelijk kunnen openen tijdens Monnikenheide feest op 15 september 2019.

Drie van de vier te realiseren gebouwen zijn af! Aannemer Ageres werkt nu volop verder aan de laatste woning De Klaproos. Deze staat al onder dak. We kijken uit naar het zetten van de ramen en de dakglaspartijen en het leggen van de chape. Nog enkele maanden stevig doorwerken en dan kunnen we begin 2020 ook aan deze voordeur het lint doorknippen. Woonerf Monnikenbos is dan volledig klaar.

Bij de voltooiing van het project moeten ook de eindjes aan elkaar geknoopt worden. Het hele project met de 4 gebouwen en de omgevingsaanleg, komt op 3 miljoen euro, alles inbegrepen. We mogen rekenen op een deel subsidiëring door de Vlaamse Overheid. Maar voor het overgrote deel bouwen we op eigen kracht, met de vele sponsors, vrienden die acties opzetten, een belangrijke schenking en vier mensen die in 2017-2018 heengingen en bij testament hun vermogen, of een deel ervan, bestemden voor Monnikenheide. We zijn iedereen enorm dankbaar voor elke bijdrage. In de laatste rechte lijn blijft deze steun zeer belangrijk en nodig om het project te kunnen voltooien zoals gepland.

Wil jij dit bouwproject ook mee tot een goed einde brengen? Schrijf je gift over op de projectrekening Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg, rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde mededeling ***128/2788/00054***. Iedere gift vanaf 40 euro is tot 45% fiscaal aftrekbaar (art. 145/33 WIB). We danken je van harte!