print

Huidige projecten

Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg - De Korenbloem ontluikt

De Korenbloem is de eerst-afgewerkte woning van het nieuwe Monnikenbos-woonerf, gebouwd op de funderingen van de oude Monnikenbos-woningen. Binnen vind je nog een aantal oude Monnikenbosmuren. Je voelt nog de sfeer van toen, maar dan in een modern jasje.

Met het Monnikenbosproject kiest Monnikenheide voor meer ruimte, meer licht, meer woonplekken en meer comfort op minder vierkante meter grond. De voetafdruk van elke nieuwe woning is kleiner, doordat er ook met een verdieping gewerkt wordt. In de Korenbloem wonen 6 bewoners gelijkvloers in kamers met mooie glaspartijen, die ook terugkomen in de gezamenlijke leefruimten. Drie bewoners hebben gezellige kamers onder het schuine dak.

De Korenbloem heeft een eenvoudige, compacte vorm waardoor de energieverliesoppervlakten beperkt zijn. Achter de aluminium wanden zit een dik pak isolatie in de prefab-panelen en ook het glas is extra isolerend en zonwerend. Het ventilatiesysteem zorgt voor een constante stroom aan verse lucht en recupereert de warmte.

Na een –vooral aan het einde – intensieve bouwperiode van een jaar trokken Brigitte, Annick, Sonia, Saar, Shauni, Kris, Walter en Ward in de Korenbloem. Paul zal hen iets later vergezellen. Alle kamers zijn daarmee bewoond. De bewoners en begeleiders maakten er intussen al een fijne thuis van.

De aannemer werkt verder aan de volgende woningen van Monnikenbos, zodat er nog meer nieuwe aangename woonplekken zullen ontstaan voor huidige en nieuwe bewoners. In die nieuwe woningen zijn er nog enkele plekken vrij. Het zullen ook woningen zijn naar het hedendaagse model van De Blauwe Korenbloem en ze zullen ook de naam van een veldbloem krijgen. Uiteindelijk zal een woonerfje ontstaan op mensenmaat, rond een gemeenschappelijk pleintje met  -hoe kan het anders– een wilde bloemenweide in de buurt.

In november 2016 openden we de woning “De Eiken”, gebouwd zonder één euro overheidssubsidies. Nu openen we “De Blauwe Korenbloem”, ook ongesubsidieerd. En we bouwen verder aan Monnikenbos, hoewel we snakken naar enige zekerheid over de subsidiëring die de Vlaamse Overheid al lang in het vooruitzicht stelt. Dat we toch verder kunnen bouwen, danken we volledig aan de vele sponsors, vrienden die acties opzetten en aan de wijze grijze man die ons onlangs een belangrijk bedrag schonk en de 3 mensen die in 2017-2018 heen gingen en in hun testament hun vermogen of een deel ervan bestemden voor Monnikenheide. We zijn iedereen enorm dankbaar voor elke bijdrage.

Als jij ook wil dat het vooruit blijft gaan met Monnikenbos, zodat we meer mensen kunnen helpen, dan kan je heel eenvoudig een gift doen via de doneerpagina van de Koning Boudewijnstichting. Wil je met een gewone overschrijving blijven werken? Dat kan natuurlijk ook op de projectrekening Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg, rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128/2788/00054*** (opgepast: gestructureerde mededeling). Op welke manier je je gift ook doet, iedere gift vanaf 40 euro is voor 40% fiscaal aftrekbaar (art. 145/33 WIB). We danken je nu al!