print

Huidige projecten

Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg - Monnikenbos opent op 5 april 2019!

De verbouwingen aan het ‘oude’ Monnikenbos zijn ongeveer halfweg. In juli 2018 konden we met De Korenbloem de eerste woning van het nieuwe woonerf, het vroegere Monnikenbos, openen. Brigitte, Annick, Sonia, Saar, Shauni, Kris, Walter, Ward en Paul hebben er ondertussen hun stekje gevonden. We legden de omgeving rond het gebouw mooi aan met graszones en brede half verharde paden om het te ontsluiten naar woning Zonnebloem en het Werkhuis. In februari en maart planten we inheemse bomen, struiken, heesters en onderbegroeiing, zodat de bewoners tegen de zomer in een mooie groene omgeving zullen leven.

Eind maart kan het grootste gebouw van het woonerf in gebruik genomen worden. Omdat hier de gedenksteen van de opening van Monnikenbos zit en om de naam Monnikenbos niet verloren te laten gaan, besloten we dit gebouw Monnikenbos te dopen.

Dit gebouw zal plaats bieden aan:

  • Grote en lichte ruimtes voor verpleegkundige en paramedische dienst
  • Een leefgroep voor dagopvang voor een 10-tal cliënten
  • Een knusse snoezelruimte
  • 2 mooie ruime kamers voor cliënten die vrij zelfstandig kunnen wonen
  • Een praktische multifunctionele ruimte
  • Zolder- en kelderruimte voor archief en stockage van paramedische hulpmiddelen

Op 5 april gaat Monnikenbos officieel open. Cliënten en hun familie en enkele externe genodigden krijgen als eerste een rondleiding tijdens een – hopelijk zonnige– lentehappening.

Aannemer Ageres werkt ondertussen ook volop verder aan de volgende 2 woningen van Monnikenbos, zodat er nog meer nieuwe aangename woonplekken zullen ontstaan voor huidige en nieuwe bewoners, want er zijn nog enkele plaatsjes vrij.

Met het Monnikenbosproject kiest Monnikenheide voor meer ruimte, meer licht, meer woonplekken en meer comfort op minder vierkante meter grond. De voetafdruk van elke nieuwe woning is kleiner, doordat er ook met een verdieping gewerkt wordt. In elk van de 3 woningen zullen 6 bewoners gelijkvloers wonen in kamers met mooie glaspartijen, die ook terugkomen in de gezamenlijke leefruimten. Drie bewoners hebben telkens gezellige, lichte kamers onder het schuine dak.

Alle gebouwen krijgen een eenvoudige, compacte vorm waardoor de energieverliesoppervlakten beperkt zijn. Achter de aluminium wanden zit een dik pak isolatie in de prefab-panelen en ook het glas is extra isolerend en zonwerend. Het ventilatiesysteem zorgt voor een constante stroom van verse lucht en recupereert de warmte.

Eind 2018 ontvingen we de eerste € 9.500 van de lang verwachte subsidiëring van de Vlaamse Overheid. Nog maar een klein deel als je weet dat het hele project ruimt 3 miljoen euro zal kosten, maar het geeft wel aan dat Vlaanderen nu eindelijk ook mee aan de kar trekt. Dat we op eigen kracht toch al zo veel konden bouwen, danken we volledig aan de vele sponsors, vrienden die acties opzetten, aan de wijze grijze man die ons in 2018 een belangrijk bedrag schonk en de 4 mensen die in 2017-2018 heengingen en bij testament hun vermogen, of een deel ervan, bestemden voor Monnikenheide. We zijn iedereen enorm dankbaar voor elke bijdrage. Naast de subsidiëring die we zullen ontvangen blijft deze steun enorm belangrijk en nodig voor het vervolg van het project.

Als jij ook wil dat het bouwproject Monnikenbos blijft vooruit gaan, zodat we meer mensen kunnen helpen, dan kan je heel eenvoudig een gift doen via de doneerpagina van de Koning Boudewijnstichting. Wil je met een gewone overschrijving blijven werken? Dat kan natuurlijk ook op de projectrekening Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg, rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128/2788/00054*** (opgepast: gestructureerde mededeling).

Op welke manier je je gift ook doet, iedere gift vanaf 40 euro is tot 45% fiscaal aftrekbaar (art. 145/33 WIB). We danken je nu al!