print

Huidige projecten

 

Monnikenheide verdient een bloemetje

Een tijdje terug deden we een oproep via Facebook om een actie te bedenken ten voordele van Monnikenheide in het kader van de warmste week van Studio Brussel. Lutgard de Nys, mama van Greet Rombouts, bedacht de actie ‘Monnikenheide verdient een bloemetje’. 

De warmste eendjes lopen voor Monnikenheide

Een aantal gezinnen loopt mee met de warmathon op 22/12 in Antwerpen en laten ons hiervoor sponsoren voor Monnikenheide.

Stoelendans for life

Deze actie ambieert een grote stoelendans met 300 deelnemers.

Koek&bak

Saar, Nathan en Norah zijn 9 jaar. Samen bakken ze zelfgemaakte koekjes, cakejes of wafeltjes ten voordele van Monnikenheide waarmee ze rond gaan bij vrienden, buren, familie,...

Verkoop gehaakte kerstballen

Kvlv Bouwel verkoopt haar gehaakte kerstballen tijdens de Christmasshare ten voordele van Monnikenheide.

Puzzelen aan een mooie toekomst voor Monnikenheide

Met deze actie wil speelgoedwinkel Kiki het bouwproject van Monnikenheide onder de aandacht brengen en ook sponsoren via de leuke puzzelactie op 31 oktober en 1 november naar aanleiding van hun 5-jarig bestaan.

Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg

Na al het breek en sloopwerk ziet Monnikenbos er erg kaal uit. Maar uit de restanten van wat er vroeger stond, rijzen stilaan de contouren op van een eerste nieuwe woning. De fundering ligt er, de metselwerken zijn stilaan achter de rug en de kraan legt de enorme houten en stalen balken die binnenkort het dakgebinte zullen gaan dragen. Het ziet er nu al veelbelovend uit. De aannemer rekende uit dat het dak er op zal liggen voor de Kerstvakantie en de hele nieuwe woning zou instapklaar moeten zijn net voor de zomervakantie van 2018. Op dat moment zijn er al meteen 9 woonplekken beschikbaar.

Ondertussen verhuist de metsersploeg stilaan naar het therapiegebouw om daar de bijkomende funderingswerken op te starten. Als het weer wat mee zit zullen de meeste muren van dit gebouw er ook staan tegen het jaareinde. Vanuit Monnikenheide gaat er dagelijks een keteltje soep naar de werkmannen om hen te verwarmen en het moreel hoog te houden! Ludo, één van onze bewoners, is zonder twijfel hun grootste supporter. Hij zal er zeker mee voor zorgen dat het blijft vooruit gaan op de werf!

Het nieuwe Monnikenbos zal uiteindelijk bestaan uit 2 vrijstaande woningen voor telkens 9 bewoners en een derde gebouw voor ondersteunende diensten en ateliers van de dagbesteding. Met een bruto-oppervlakte van 1.322 m² is dit voor Monnikenheide-maatstaven een vrij groot project. We rekenen dan ook met een totaal budget van € 2,2 miljoen, ereloon architect, inrichting en buitenaanleg inbegrepen.

Met een nieuw Monnikenbos zullen we onze huidige maar ook enkele nieuwe bewoners een mooie, comfortabele en functionele woonomgeving kunnen aanbieden waarvan ze hun thuis kunnen maken.

De overheid kent om budgettaire redenen voorlopig nog geen subsidies toe. We starten dit project nu op eigen kracht, met middelen die we al verzamelden en nog zullen verzamelen via acties, legaten, giften, schenkingen, etc. Met de hulp van velen moet ons dit opnieuw lukken. Een gift aan Monnikenheide kan je nu heel eenvoudig doen via de doneerpagina van de Koning Boudewijnstichting.

Wil je met een gewone overschrijving blijven werken, kan dat natuurlijk ook: op projectrekening Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg,  rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128/2788/00054*** (opgepast: gestructureerde mededeling).

Op welke manier je je gift ook doet, iedere gift vanaf 40€ is fiscaal aftrekbaar (art. 145/33 WIB).