print

Huidig project

Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg

Matthysen bvba heeft goed werk geleverd aan Monnikenbos met de afbraak van de delen die weg mogen voor de ingrijpende verbouwing.

Na dit nodige sloopwerk ziet Monnikenbos er natuurlijk wel erg kaal uit. Maar geen nood, het komt allemaal goed. Ageres startte reeds met de opbouw van Monnikenbos door het plaatsen van een indrukwekkende torenkraan.

Na het bouwverlof startten ze met de funderingswerken en bij de woning Kamille ook reeds de metselwerken.

Tegen Monnikenheide FEEST zullen de contouren van de uiteindelijke Kamille reeds zichtbaar zijn. Kom gerust een kijkje nemen tijdens de feesten op 17 september.

Het nieuwe Monnikenbos zal bestaan uit 2 vrijstaande woningen voor telkens 9 bewoners en een derde gebouw voor ondersteunende diensten en ateliers van de dagbesteding. Met een bruto-oppervlakte van 1.322 m² is dit voor Monnikenheide-maatstaven een vrij groot project. We rekenen dan ook met een totaal budget van € 2,2 miljoen, ereloon architect, inrichting en buitenaanleg inbegrepen.

Eén van de twee woningen zal de aannemer opleveren tegen de zomer van 2018, zodat er dan al meteen 9 plaatsen beschikbaar komen. De tweede woning en het multifunctionele gebouw verwachten we een jaar later in gebruik te kunnen nemen.

Met een nieuw Monnikenbos zullen we onze huidige maar ook enkele nieuwe bewoners een mooie, comfortabele en functionele woonomgeving kunnen aanbieden waarvan ze hun thuis kunnen maken.

De overheid kent om budgettaire redenen voorlopig nog geen subsidies toe. We starten dit project nu op eigen kracht, met middelen die we al verzamelden en nog zullen verzamelen via acties, legaten, giften, schenkingen, etc. Met de hulp van velen moet ons dit opnieuw lukken. Een gift aan Monnikenheide kan je nu heel eenvoudig doen via de doneerpagina van de Koning Boudewijnstichting.

Wil je met een gewone overschrijving blijven werken, kan dat natuurlijk ook: op projectrekening Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg,  rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128/2788/00054*** (opgepast: gestructureerde mededeling).

Op welke manier je je gift ook doet,  alle zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 145/33 WIB).